Záverečné skúšky

Ďalší kurz Sprievodca cestovného ruchu úspešne ukončený. 

V sobotu sme absolvovali záverečné skúšky.
Gratulujeme budúcim sprievodcom a delegátom.
Veľa šťastia kolegovia a dobrý vietor do plachiet!

Fotka Kurz sprievodca cestovného ruchu - Šíp.

Fotka Kurz sprievodca cestovného ruchu - Šíp.