Záverečné skúšky kurz sprievodca 2017

Dňa 23. septembra 2017 sme úspešne ukončili Kurz sprievodca a delegát CR záverečnými skúškami.

Všetkým gratulujeme!