Viac o kurzekurz sprievodca a delegát cestovného ruchu  otvárame 19. októbra

Cestovná agentúra Šíp v Martine organizuje kurzy „Sprievodca a delegát cestovného ruchu“.

Kurz  je akreditovaný MŠ SR.

Kurz prebieha cez víkendy v klube sprievodcov v priestoroch cestovnej agentúry Šíp.

Kurz je v rozsahu 300 hodín  /60% výučba a 40% prax/

s odborným obsahom v nasledovnej predmetovej skladbe:

 

Svetové dejiny a kultúra, náboženstvá a filozofické smery

Historický a kultúrny vývoj Slovenska

Právny a politický systém EÚ

Svetová geografia a geológia

Príroda, životné prostredie, hospodárstvo Slovenska

Aktuálne spoločenské dianie na Slovensku

Sprievodcovské techniky a zručnosti

Pracovné podmienky – legislatíva

Podnikateľské vedomosti a zručnosti

Názorné sprevádzanie a odborné exkurzie miestnych prehliadok a peších túr

Prax v cestovnej kancelárii

Prvá pomoc

Špecializovaná príprava na vybrané územie

Praktická príprava – prípadové štúdie

 
Podnikateľské vedomosti a zručnosti, metodika a technika sprievodcovskej činnosti

Pod týmto pojmom sa rozumie práca sprievodcu v cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre. Práca sprievodcu na poznávacích zájazdoch, sprevádzanie zájazdov na našom území v cudzom jazyku alebo aj v slovenskom jazyku. Delegátska činnosť v jednotlivých dovolenkových destináciách.

Účastníci kurzu absolvujú názorné sprevádzanie a odborné exkurzie miestnych prehliadok a peších túr.  Tiež absolvujú tréning sprevádzania na zácvikovom zájazde, naučia sa pracovať s mikrofónom.

Výuka pokračuje časťou zo sprievodcovskej psychológie a i zásad spoločenského vystupovania.

Veľmi dôležitou súčasťou kurzu sprievodcov je, kurz prvej pomoci, ktorý sa realizuje na stanici Červeného kríža.

Predmetom kurzu je aj prax v cestovnej kancelárii alebo agentúre.

Na záver účastníci kurzu musia vypracovať itinerár v rozsahu minimálne 30 strán.

Po záverečných komisionálnych skúškach  sprievodcovia získajú Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Sprievodcovská činnosť je veľmi atraktívna nie len pre mladých ľudí, ale aj pre starších, ktorí už majú napr. odchované deti.  Na jednotlivých destináciách si sprievodcovia a delegáti „užijú aj trochu mora„, ale vždy musia byť v pohotovosti.

Sprievodca je pravá ruka cestovnej kancelárie. Háji jej farby.  Záleží nám na tom, aby naši absolventi boli profesionáli.

Mnohí z nich pracujú ako delegáti v európskych prímorských oblastiach – Grécko, Španielsko, Bulharsko, Chorvátsko, Taliansko,  ale aj  v Tunisku, Egypte, Turecku, Dubaji a aj na samotných exotických zájazdoch,  tiež sprevádzajú poznávacie zájazdy – Paríž, Londýn, Benelux, Rím a pod.

Čoraz častejšie nás oslovujú organizácie, ktoré prichádzajú do Martina ako kolektívy, na sprevádzanie po historickej časti mesta. Martin má veľa zaujímavých historických pamiatok, ako napríklad Matica slovenská,  Národný cintorín a Skanzen.

A na záver dávame naším absolventom zopár užitočných rád:

– Úcta k človeku. Toto je naše hlavné heslo, a preto sa nepovyšujte a nebuďte ani v náznakoch arogantní.

– Klient je na dovolenke len raz za rok. Vy prejdete trasu do Chorvátska 10-krát, ale klient len raz, a preto každá Vaša opakujúca sa činnosť musí byť dobre vydareným originálom.

– Informujte klientov. Klient je nesvoj, keď nevie, čo sa bude diať za hodinu, či dve, a čo zajtra.

– Venujte sa svojej práci telom a dušou.

– Nezanedbajte žiadne problémy klienta. Sú také problémy, ktoré sa hneď vyriešiť nedajú, ale klient musí vidieť, že máte snahu ich riešiť.

– Základná poučka spokojnosti klienta je, že skutočnosť je lepšia než jeho očakávania. Skúste skutočnosť urobiť lepšou.

– Dobrý sprievodca sa prejavuje v krízových situáciách. Keď dlho prší, keď sa pokazí autobus,  alebo je nutné ísť s klientom na políciu, či k lekárovi. Vypnite sa vtedy k maximálnemu výkonu a neschovávajte sa za druhých.

– Nikdy neargumentujte tým, že to pomotala cestovka, alebo niekto, kto tu práve nie je. Môže to síce byť tak, ale situáciu tým nevyriešite a klienta viac nahneváte a zneistíte.

– Vždy zachovajte pokoj a rozvahu, lebo ľudia sme rôzni. Jeden viac a druhý menej temperamentný.

Ak sa Vám podarí naplniť tieto naše rady, určite pocítite spokojnosť z dobre vykonanej práce.

———————————————————————————————–

A na záver krédo SSSCR:

Aj tá najkrajšia krajina či pamiatka je len čiernobiely nemý film… 
… až do momentu, pokým k návštevníkovi neprehovorí ústami sprievodcu! 
To až on jej vdýchne farbu, zvuk, chuť, vôňu
a zvýrazní jej príbeh, význam či funkciu…