SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU 

si v spolupráci

s cestovnou agentúrou ŠÍP Martin dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať

ŠIROKÚ VEREJNOSŤ     

na už tradičnú

BEZPLATNÚ PREHLIADKU MESTA MARTIN 

s výkladom sprievodcu, ktorá sa uskutoční

v sobotu, 23. februára 2019 o 14:00 hod.

Týmto podujatím si na Slovensku už po 16-ty krát pripomenieme

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

MIESTO STRETNUTIA

pred kostolom Sv. Martina

(Námestie SNP oproti Prioru)