Svetový deň sprievodcov 2018

V sobotu 24. februára 2018 sme si aj v Martine pripomenuli Svetový deň sprievodcov.

Od roku 1985 je 21. február označený v kalendári ako Svetový deň sprievodcov. Práve na tento deň pripadá výročie založenia Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov (WFTGA).

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa, ako riadny člen WFTGA, zapája do tejto aktivity každoročne od svojho vzniku. 24.2.2018 to bolo na Slovensku vo vybraných mestách po 15-ty krát, kedy sa sprievodcovia cestovného ruchu v tento deň zapojili do celosvetovej aktivity bez nároku na svoj finančný honorár.

Záujem o toto podujatie, ktoré je možné uskutočniť najmä vďaka aktívnemu prístupu samotných sprievodcov, zo strany verejnosti ale aj predstaviteľov samotných miest rastie.

Cieľom podujatia a základnou myšlienkou akcie je, tak ako každoročne:
1. prezentovať takto, čo najširšej laickej verejnosti prácu sprievodcu cestovného ruchu
2. bližšie priblížiť obyvateľom „ich známe / neznáme mesto“ – mesto, v ktorom žijú a pracujú, a to formou bezplatnej pešej cca. 2- hodinovej prehliadky (vychádzky) historickou časťou mesta a Národného cintorína s výkladom sprievodcu.

Mesto Martin svojou bohatou históriou je  briliant medzi slovenskými mestami. Podujatím „Svetový deň sprievodcov“  jeho historickú hodnotu dvíhame a tým si ctíme našich predkov, ktorí bojovali za nás a našu budúcnosť Slovenska.

Ďakujeme, že tento rok sa k nám pridal aj zástupca mesta Peter Vons a vydržal v nehostinných podmienkach počasia až do konca.

Na záver veľká vďaka našim sprievodcom, ktorí sa podieľali na pešej prehliadke mestom !