RE-PAS kurz sprievodca

Rekvalifikačné akreditované vzdelávanie môžete absolvovať aj u nás. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vám preplatí kurz sprievodca cestovného ruchu a delegát. Pripravili sme pre vás tlačivá a všetky inštrukcie.

Pokyny pre žiadateľov o rekvalifikáciu cez RE-PAS

  • čast A

vyplňte vaše údaje a pošlite nám celý dokument ako bežnú prílohu na emailovú adresu: info@kurzsprievodca.sk

  • časť B

prihlášku potvrdíme, doplníme údaje o najbližšom termíne konania a pošleme vám ju poštou.

​- súčasťou požiadavky je príloha „Vyhlásenie“, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie.

​- celé tlačivo prihlášky odovzdáte na vašom Úrade práce pre schvaľovanie.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS.

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Preplatenie cez projekt RE-PAS úradom práce je v prípade schválenia aktivity vo výške 100 %.