Popis kurzu

AKREDITÁCIA

Akreditácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky pod číslom: 3038/2019/38/1
Kurz sprievodca a delegát je realizovaný podľa európskej normy EN/STN 15565, ktorý vymedzuje obsah a rozsah vzdelávania sprievodcov CR.

OBSAH KURZU

Má univerzálny charakter a pripravuje účastníkov na vykonávanie rôznych foriem sprievodcovskej činnosti na Slovensku i v zahraničí /sprievodca poznávacieho a pobytového zájazdu, vedúci zájazdu, technický sprievodca zájazdu,  miestny, či regionálny sprievodca,  delegát, animátor, referent cestovnej kancelárie alebo agentúry…/.
Kurz je určený aj pre pracovníkov, ktorí už pôsobia v oblasti cestovného ruchu a chcú získať špecializáciu na vykonávanie tejto činnosti.

POŽADOVANÉ VZDELANIE

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, vek 18 rokov.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej, praktickej a teoretickej skúšky získa absolvent kurzu sprievodca a delegát
„OSVEDČENIE SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU“
a stane sa tak kvalifikovaný sprievodca CR.
V zmysle platnej legislatívy služby sprievodcu CR môžu poskytovať iba kvalifikovaní sprievodcovia.

CENA ZAHŔŇA
  • základné študijné materiály a okruhy otázok

  • teoretická výučba lektorov s dlhoročnými lektorskými a sprievodcovskými skúsenosťami

  • praktické ukážky a cvičenia sprievodcovských techník v teréne

  • 1- dňový zájazd po Slovensku  /2x/

  • základný kurz prvej pomoci s osvedčením, realizovaný prostredníctvom akreditovaného subjektu SČK Martin

  • miestne prehliadky, pešie túry vidieckych a mestských sídiel (múzeá, galérie, historické mestá, archeologické náleziská …)

  • záverečnú teoretickú a praktickú skúšku v riadnom termíne

  • vydanie Osvedčenia o odbornej kvalifikácii

  • počas prednášok malé občerstvenie

ROZSAH KURZU

300 hodín – teória 60% a praktická časť 40%

SYSTÉM VÝUKY

víkendy – prednášky, pešie prehliadky mesta, zácvikové zájazdy, návštevy múzeí, prax v CA podľa dohody.

Poplatok za kurz je možné uhradiť aj v troch splátkach, alebo podľa dohody!

Prihlásiť sa na kurz.