SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

Od roku 1985 je 21. február označený v kalendári ako Svetový deň sprievodcov. Práve na tento deň pripadá výročie založenia Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov (WFTGA). Pripomenieme si ho aj v Martine.

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa, ako riadny člen WFTGA, zapája do tejto aktivity každoročne od svojho vzniku. 22.2.2020 to bude na Slovensku vo vybraných mestách po 17-ty krát, kedy sa sprievodcovia cestovného ruchu v tento deň zapoja do celosvetovej aktivity bez nároku na svoj finančný honorár. 

Záujem o toto podujatie, ktoré je možné uskutočniť najmä vďaka aktívnemu prístupu samotných sprievodcov, zo strany verejnosti ale aj predstaviteľov samotných miest rastie.

Cieľom podujatia a základnou myšlienkou akcie je, tak ako každoročne:
1. prezentovať takto, čo najširšej laickej verejnosti prácu sprievodcu cestovného ruchu
2. bližšie priblížiť obyvateľom „ich známe / neznáme mesto“ – mesto, v ktorom žijú a pracujú, a to formou bezplatnej pešej cca. 2- hodinovej prehliadky (vychádzky) historickou časťou mesta a Národného cintorína s výkladom sprievodcu.

Kedy:

22.2.2020

Kde:

 

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU 

si v spolupráci

s cestovnou agentúrou ŠÍP Martin dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať

ŠIROKÚ VEREJNOSŤ     

na už tradičnú

BEZPLATNÚ PREHLIADKU MESTA MARTIN 

s výkladom sprievodcu, ktorá sa uskutoční

v sobotu, 23. februára 2019 o 14:00 hod.

Týmto podujatím si na Slovensku už po 16-ty krát pripomenieme

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

MIESTO STRETNUTIA

pred kostolom Sv. Martina

(Námestie SNP oproti Prioru)