Záverečné skúšky

Ďalší kurz Sprievodca cestovného ruchu úspešne ukončený. 

V sobotu sme absolvovali záverečné skúšky.
Gratulujeme budúcim sprievodcom a delegátom.
Veľa šťastia kolegovia a dobrý vietor do plachiet!

Fotka Kurz sprievodca cestovného ruchu - Šíp.

Fotka Kurz sprievodca cestovného ruchu - Šíp.

Svetový deň sprievodcov 2018

V sobotu 24. februára 2018 sme si aj v Martine pripomenuli Svetový deň sprievodcov.

Od roku 1985 je 21. február označený v kalendári ako Svetový deň sprievodcov. Práve na tento deň pripadá výročie založenia Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov (WFTGA).

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa, ako riadny člen WFTGA, zapája do tejto aktivity každoročne od svojho vzniku. 24.2.2018 to bolo na Slovensku vo vybraných mestách po 15-ty krát, kedy sa sprievodcovia cestovného ruchu v tento deň zapojili do celosvetovej aktivity bez nároku na svoj finančný honorár.

Záujem o toto podujatie, ktoré je možné uskutočniť najmä vďaka aktívnemu prístupu samotných sprievodcov, zo strany verejnosti ale aj predstaviteľov samotných miest rastie.

Cieľom podujatia a základnou myšlienkou akcie je, tak ako každoročne:
1. prezentovať takto, čo najširšej laickej verejnosti prácu sprievodcu cestovného ruchu
2. bližšie priblížiť obyvateľom „ich známe / neznáme mesto“ – mesto, v ktorom žijú a pracujú, a to formou bezplatnej pešej cca. 2- hodinovej prehliadky (vychádzky) historickou časťou mesta a Národného cintorína s výkladom sprievodcu.

Mesto Martin svojou bohatou históriou je  briliant medzi slovenskými mestami. Podujatím „Svetový deň sprievodcov“  jeho historickú hodnotu dvíhame a tým si ctíme našich predkov, ktorí bojovali za nás a našu budúcnosť Slovenska.

Ďakujeme, že tento rok sa k nám pridal aj zástupca mesta Peter Vons a vydržal v nehostinných podmienkach počasia až do konca.

Na záver veľká vďaka našim sprievodcom, ktorí sa podieľali na pešej prehliadke mestom !

Špania dolina

Špania dolina-Na rozhraní Veľkej Fatry a Nízkych Tatier
Špania dolina

Špania dolina

Na rozhraní Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, 11 km od mesta Banská Bystrica sa nachádza starodávna banská dedina. Prekrásna  nepoškodená príroda bola nemým svedkom zašlej slávy keď ťažba medenej rudy a striebra preslávila Španiu dolinu po celej Európe, Azii aj Afrike. Stopy dávnej minulosti potvrdzujú, že naši predkovia tu medenú rudu ťažili už 3 500 pred našim letopočtom. Ťažba pokračovala naprieč dejinami až do roku 1 888 kedy boli náleziská rudy vyčerpané.

špania dolina-kostol premenenia pana z roku 1254
Špania dolina-kostol

Banícka dedina je aj skanzenom ľudovej architektúry a baníckych pamiatok. Dominantou je kostol Premenenia Pána z roku 1254 a vedie k nemu jedinečné zastrešené schodisko so 162 schodmi. V kostole sa nachádza cenný 300 ročný organ. Na námestí stojí Klopačka – dom baníckej správy zo 17.storočia, pred budovou je miestna zaujímavosť  Banícky orloj. V budove je reštaurácia a malé múzeum. Väčšie múzeum medi spravuje banícke bratstvo Herrengrunt, ktoré sa snaží o uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne.

Po okolí Španej doliny vedú rôzne turistické aj cyklistické trasy s krásnymi výhľadmi na okolitú prírodu, ktorá si ako vzácny šperk stráži túto malebnú banícku dedinu pred prúdom času.

Vrelo odporúčam návštevu tejto výnimočnej lokality školským výletom so zameraním na geografické spoznávanie našej krajiny. Ako aj skupinám výletníkov s túžbou navštíviť menej známe no jedinečné miesta našej krásnej krajiny. Je to naozaj krásna lokalita, ktorú by som doporučila každému kto sa nebojí, že mu kúsok srdca ostane na tomto malebnom mieste v srdci Slovenska.

Dáša Javorová – sprievodca cestovného ruchu

Letný kurz úspešne ukončený.

Tu je jeden krásny e-mail od účastníčky kurzu sprievodcov:

Milá pani Greksáková pred tým, ako skončím celotýždňový pracovný kolotoč chcem vybaviť pre mňa dôležitú vec.

Chcem vám poďakovať a povedať ako dobre, veľmi príjemne sa cítim na kurze sprievodcov, som naozaj šťastná , že som postretávala toľko úžasných a inšpiratívnych ľudí.  Myslím mojich ,,spolužiakov“ ale aj prednášajúci sú vybraní úžasne!

Samozrejme letné soboty som zvykla tráviť úplne inak ako na kurze sprievodcov. Ale je nebanujem jedinú minútu . Vládne perfektná atmosféra , som s novými ľuďmi a predsa blízkymi ľuďmi pospájaná záujmom a radosťou z cestovania, histórie ….radosťou zo života.


Ja nikdy nebudem ľutovať , že som sa prihlásila ani keby som sa neskôr nedokázala uplatniť ani presadiť ako sprievodkyňa. NIČ NEĽUTUJEM ! Za to všetko Vám patrí moja veľká vďaka a uznanie s akou radosťou, odbornosťou, láskavosťou a zanietením tieto veci pre nás robíte.
Už som trošku aj vo veku keď chcem svoj život, svoj čas venovať veciam ktoré ma bavia a s ľuďmi ktorí sú pre mňa veľkým prínosom. Som šťastná, že mi osud privial stretnúť vás.
Toto je prvá vec.

Druhá vec je môj dotaz k záverečnej práci , k vytvoreniu 5-dňového poznávacieho zájazdu.

Od začiatku mi v hlave vŕta nápad.
Viete ja by som túto moju prácu a pozornosť chcela venovať – zamerať na vytvorenie poznávacieho zájazdu pre hendikepovaných ľudí. Buď pre vozíčkarov alebo zrakovo postihnutých. Už som si k tomu niečo aj pozerala …ja viem ako veľmi ťažko sa týmto ľuďom žije každý jeden deň, ale viem aj, že sú to ľudia takí, ako my, túžiaci po dobrodružstve, po krásnych a zaujímavých miestach. Veľmi rada by som urobila niečo také.

Chcela by som, aby takýto zájazd bol použiteľný a využiteľný na ponúknutie rôznym organizáciám združujúcich ľudí s postihnutím. Mám veľký záujem a ponúkam svoj čas aj energiu do takých projektov.

Žijem samozrejme v tomto štáte a vidím aké problémy sú na všetkých frontoch nie len čo sa týka postihnutých ľudí, ale viem tiež, že vôľa a záujem dokáže nájsť cestičky a možnosti , aby sme si okrášlili život a spríjemnili ho.

Prajem krásne letné dni !

Vaša frekventantka kurzu

Dáša J.