Skalica

Skalica
Rotunda svätého Juraja– symbol Skalice

Kde inde začať rozprávanie o Skalici ako na malom návrší nad mestom odkiaľ je na toto nádherné mestečko najkrajší výhľad. Na tomto mieste stál opevnený ranostredoveký hrádok už v 11 storočí, ktorý však môžeme už len vytušiť. Z tohto obdobia sa  zachovala krásna románska rotunda, ktorá slúžila ako

Kostol svätého Michala

hradná kaplnka. Rotunda svätého Juraja je symbolom Skalice a tiež  jednou z najvýznamnejších románskych stavieb na Slovensku, pozoruhodnosťou sú jej nezvyčajne hrubé múry majú až 1,3-1,4 m a unikátne fresky z 15. storočia. Čaro tohto miesta zvýrazňuje blízkosť kalvárie zo začiatku 19. storočia a zachovalé hradby  mesta .

Vyberme sa ale kľukatými cestičkami do centra mestečka, ktoré sa mestom smie

Skalický pijan

nazývať od roku 1372, kedy boli Skalici  udelené mestské práva. Skalica sa postupom času stala významným centrom hospodárskeho, kultúrneho a duchovného života a významovo patrila medzi 5-6 najdôležitejších kráľovských miest  Slovenska. Na námestí, ktoré má výnimočný trojuholníkový tvar, stojí gotický farský kostol zasvätený svätému Michalovi  s ojedinelým súborom barokových cechových oltárov. Pozornosť každého návštevníka centra Skalice upúta prekrásne dielo architekta Dušana Jurkoviča – Budova Domu kultúry. Predstavuje kombináciu dobového secesného štýlu s prvkami ľudového staviteľstva, poteší veselosťou a farebnosťou.

Areál Františkánskeho kláštora

Na potulkách historickými uličkami Skalice narazíme na nezvyčajne vysoký počet kláštorov, na území tohto malého mesta stoja až štyri. Za všetky spomeniem Františkánsky kláštor, určite stojí za návštevu. Mimoriadnou vzácnosťou je starobinec Štibor, ktorý svoju sociálnu a charitatívnu funkciu bez prestávky plní už od roku 1431, čo je svetový unikát ! Mesto Skalica bolo spolu s Martinom a Ružomberkom intelektuálnym centrom národno-oslobodzovacieho hnutia 19. a 20. storočia. Čo by to bolo za písanie o Skalici, keby sme nespomenuli trdelník a vínko ? Skalica má najväčší počet vinohradov na jedného obyvateľa. Každoročne sa o kvalite Skalických vín dá presvedčiť na „Dňoch otvorených búd“, ktoré sa pravidelne, už 8 rokov, konajú v polovici októbra.  Poďme do Skalice!

Dáša Javorová – sprievodca cestovného ruchu

Malebné uličky Skalice
Romantické zákutia
Budova Domu kultúry (Dušan Jurkovič)